top of page
לירון-21_edited.jpg
Master Logo
יש שלבים בחיים שלנו שבהם 
מצטרפים לתחושות הידועות והמוכרות,
חלקים נוספים בתוכנו,
שזקוקים לתשומת לב.

זה קורה לנו לפני הריון, בזמן ההריון, ואחריו,
לקראת מצב חדש או סביב פרידה ממשהו ישן.
בזוגיות או ללא זוגיות,
לקראת שינוי או בתוך השגרה.

אם נפנה מקום לכל החלקים-
אלה המוכרים, ואלה המוכרים פחות,
נוכל להבין מה יכול לסייע לך בדרך.

בואי ביחד נקשיב, נתיחס ונגלה מה קורה פנימה.

בואי ביחד נעבד את הדברים, עיבוד רגשי- נשי.
"כל הרגשה רעה היא אנרגיה פוטנציאלית לקראת דרך קיום נכונה יותר,
אם מעניקים לה את המרחב הדרוש לה כדי לנוע לקראת תיקונה"
 יוג'ין ג'נדלין
bottom of page